SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190409-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Node.js viacero zraniteľností
Popis
Vývojári viacerých Node.js modulov vydali bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty dot, http-live-simulator, typeorm, servey, node-tar, canvas a statics-server, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v module dot je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.04.2019
CVE
CVE-2019-5423
CVE
Zasiahnuté systémy
Verzie Node.js dot staršie ako 2.0.0-beta.0
Verzie Node.js http-live-simulator staršie ako 1.0.6
Verzie Node.js typeorm staršie ako 0.1.15
Verzie Node.js servey staršie ako 3.1.0
Verzie Node.js node-tar staršie ako 4.4.2
Verzie Node.js canvas staršie ako 1.6.10
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na zraniteľnosť v Node.js dot module momentálne neexistuje záplata. Administrátorom odporúčame používať iný modul, sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Na ostatné moduly boli vydané bezpečnostné záplaty, ktoré odporúčame nainštalovať.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.npmjs.com/advisories/798/versions
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159091
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159092
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159093
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159094
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159095
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159096
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/159097

« Späť na zoznam