SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190416-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Citrix SD-WAN Center a NetScaler SD-WAN Center zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Citrix vydala aktualizácie na svoje produkty Citrix SD-AN Center a NetScaler SD-WAN Center, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje
vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.04.2019
CVE
CVE-2019-10883
CVE
Zasiahnuté systémy
NetScaler SD-WAN Center verzie staršie ako 10.0.07
Citrix SD-WAN Center verzie staršie ako 10.2.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tenable.com/security/research/tra-2019-18
https://support.citrix.com/article/CTX247737
https://support.citrix.com/article/CTX247737

« Späť na zoznam