SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190509-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Confluence Server a Data Center zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o dvoch bezpečnostných zraniteľnostiach v Confluence Server a Data center. Najzávažnejšia zraniteľnosť sa nachádza v module Widget Connector a je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov. Zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť je v súčastnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.03.2019
CVE
CVE-2019-3395, CVE-2019-3396
IOC
Zasiahnuté systémy
Confluence Server a Confluence Data Center verzie staršie ako 6.6.12, 6.12.3, 6.13.3 a 6.14.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2019-03-20-966660264.html
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cve-2019-3396-redux-confluence-vulnerability-exploited-to-deliver-cryptocurrency-miner-with-rootkit/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-3395
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-3396

« Späť na zoznam