SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190510-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Bosch Video Recording Manager (DIVAR IP 5000) zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Bosch vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt DIVAR IP 5000, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v Bosch Video Recording Manager.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.05.2019
CVE
CVE-2019-11684
IOC
Zasiahnuté systémy
Bosch DIVAR IP 5000 3.80.0033, 3.80.0035, 3.80.0037
Bosch Video Recording Manager 3.70.0056, 3.70.0058, 3.70.0060, 3.70.0062, 3.71.0022, 3.71.0029, 3.71.0031, 3.71.0032, 3.81.0032, 3.81.0038, 3.81.0048
Bosch Video Management Systems 3.70.0056, 3.70.0058, 3.70.0060, 3.70.0062, 3.71.0022, 3.71.0029, 3.71.0031, 3.71.0032, 3.81.0032, 3.81.0038, 3.81.0048
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-804652.html

« Späť na zoznam