SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190510-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
TYPO3 / Dupal CMS zraniteľnosti
Popis
Vývojári redakčných systémov TYPO3 a Dupal vydali aktualizácie svojich produktov, ktoré riešia viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente PharStreamWrapper je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neutentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systém.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.05.2019
CVE
CVE-2019-11830, CVE-2019-11831, CVE-2019-11832, CVE-2019-8331
IOC
Zasiahnuté systémy
TYPO3 CMS verzie staršie ako 8.7.25 a 9.5.6
Drupal CMS verzie staršie ako 8.7.1, 8.6.16 a 7.67
Bootstrap verzie staršie ako 3.4.1 a 4.3.1
Phar Stream Wrapper verzie staršie ako v3.1.1 a v2.1.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky nie sú založené na redakčnom systéme TYPO3/Drupal. V prípade že áno, zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a pluginov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://typo3.org/security/advisory/typo3-psa-2019-005/
https://typo3.org/security/advisory/typo3-psa-2019-006/
https://typo3.org/security/advisory/typo3-psa-2019-007/
https://typo3.org/security/advisory/typo3-psa-2019-008/
https://typo3.org/security/advisory/typo3-core-sa-2019-012/
https://www.drupal.org/sa-core-2019-007
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11832
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11820
https://www.securityweek.com/phar-vulnerabilities-patched-drupal-typo3

« Späť na zoznam