SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190610-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Exim kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári e-mailového agenta Exim vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v deliver_message() funkcii.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Uvedená zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.06.2019
CVE
CVE-2019-10149
CVE
Zasiahnuté systémy
Exim verzie 4.87 až 4.91
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.qualys.com/2019/06/05/cve-2019-10149/return-wizard-rce-exim.txt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-10149
https://exim.org/static/doc/security/CVE-2019-10149.txt
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/millions-of-exim-mail-servers-exposed-to-local-remote-attacks/

« Späť na zoznam