SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190610-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Infomir Ministra TV platform zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Infomir vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Ministra TV platform, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.06.2019
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
Infomir Ministra TV platform verzie staršie ako 5.4.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://research.checkpoint.com/we-decide-what-you-see-remote-code-execution-on-a-major-iptv-platform/
https://thehackernews.com/2019/06/iptv-software-hacking.html

« Späť na zoznam