SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe Cold Fusion kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Cold Fusion, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.06.2019
CVE
CVE-2019-7838, CVE-2019-7839, CVE-2019-7840
CVE
Zasiahnuté systémy
ColdFusion 2018 verzie staršie ako Update 4
ColdFusion 2016 verzie staršie ako Update 11
ColdFusion 11 verzie staršie ako Update 19
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb19-27.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-7838
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-7839
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-7840

« Späť na zoznam