SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Microsoft zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 88 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 21 je označených ako kritických. Najvážnejšie kritické zraniteľnosti v komponente HYPER-V a umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.06.2019
CVE
CVE-2019-0620, CVE-2019-0709, CVE-2019-0710, CVE-2019-0711, CVE-2019-0713, CVE-2019-0722, CVE-2019-0888, CVE-2019-0904, CVE-2019-0905, CVE-2019-0906, CVE-2019-0907, CVE-2019-0908, CVE-2019-0909, CVE-2019-0920, CVE-2019-0941, CVE-2019-0943, CVE-2019-0948, CVE-2019-0959, CVE-2019-0960, CVE-2019-0968, CVE-2019-0972, CVE-2019-0973, CVE-2019-0974, CVE-2019-0977, CVE-2019-0983, CVE-2019-0984, CVE-2019-0985, CVE-2019-0986, CVE-2019-0988, CVE-2019-0989, CVE-2019-0990, CVE-2019-0991, CVE-2019-0992, CVE-2019-0993, CVE-2019-0996, CVE-2019-0998, CVE-2019-1002, CVE-2019-1003, CVE-2019-1005, CVE-2019-1007, CVE-2019-1009, CVE-2019-1010, CVE-2019-1011, CVE-2019-1012, CVE-2019-1013, CVE-2019-1014, CVE-2019-1015, CVE-2019-1016, CVE-2019-1017, CVE-2019-1018, CVE-2019-1019, CVE-2019-1021, CVE-2019-1022, CVE-2019-1023, CVE-2019-1024, CVE-2019-1025, CVE-2019-1026, CVE-2019-1027, CVE-2019-1028, CVE-2019-1029, CVE-2019-1031, CVE-2019-1032, CVE-2019-1033, CVE-2019-1034, CVE-2019-1035, CVE-2019-1036, CVE-2019-1038, CVE-2019-1039, CVE-2019-1040, CVE-2019-1041, CVE-2019-1043, CVE-2019-1044, CVE-2019-1045, CVE-2019-1046, CVE-2019-1047, CVE-2019-1048, CVE-2019-1049, CVE-2019-1050, CVE-2019-1051, CVE-2019-1052, CVE-2019-1053, CVE-2019-1054, CVE-2019-1055, CVE-2019-1064, CVE-2019-1065, CVE-2019-1069, CVE-2019-1080, CVE-2019-1081
CVE
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows
Adobe Flash Player
Internet Explorer
Microsoft Edge
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
ChakraCore
Skype for Business
Microsoft Lync
Microsoft Exchange Server
Azure
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-june-11-2019_2019-064/
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

« Späť na zoznam