SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190625-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
PHP viacero zraniteľností
Popis
Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať prístup k citlivým údajom alebo spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.06.2019
CVE
CVE-2019-11038, CVE-2019-11039, CVE-2019-11040
CVE
Zasiahnuté systémy
PHP verzie staršie ako 7.3.6
PHP verzie staršie ako 7.2.19
PHP verzie staršie ako 7.1.30
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Administrátorom odporúčame aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60363
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60362
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60364
https://bugs.php.net/bug.php?id=78069
https://bugs.php.net/bug.php?id=77973
https://bugs.php.net/bug.php?id=77988

« Späť na zoznam