SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco Data Center Network Manager kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt Data Center Network Manager, ktoré opravujú kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.06.2019
CVE
CVE-2019-1619, CVE-2019-1620, CVE-2019-1621, CVE-2019-1622
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco Data Center Network Manager verzie staršie ako 11.2(1)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-codex
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-file-dwnld
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-infodiscl

« Späť na zoznam