SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Lenovo Service Bridge kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Lenovo vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Center Network Manager, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bližšie nešpecifikované bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.06.2019
CVE
CVE-2019-6166, CVE-2019-6167, CVE-2019-6168, CVE-2019-6169
CVE
Zasiahnuté systémy
Lenovo Service Bridge verzie staršie ako 4.1.0.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.lenovo.com/sk/en/solutions/len-27725
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162897
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162896
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162895
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162894

« Späť na zoznam