SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
SuperMicro SuperDoctor NRPE Client kritická zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v hardware monitore SuperMicro SuperDoctor.
Bezpečnostná zraniteľnosť v plugine NRPE spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom špeciálne vytvoreného NRPE príkazu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.06.2019
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
SuperMicro Super Doctor 5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Na uvedenú zraniteľnosť v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame aplikovať firewallové pravidlá, zablokovať port 5666 a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/162902
https://www.exploit-db.com/exploits/47030
https://packetstormsecurity.com/files/153415

« Späť na zoznam