SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QEMU QMP kritické zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte QEMU.
Bezpečnostné zraniteľnosti v implementácii QMP protokolu sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Proof-of-concept (PoC) kód je verejne dostupný.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.06.2019
CVE
CVE-2019-12928, CVE-2019-12929
CVE
Zasiahnuté systémy
QEMU QMP verzie 4.0.0 a staršie
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Na uvedené zraniteľnosti v súčasnosti nie sú dostupné aktualizácie. Administrátorom odporúčame nezapájať QEMU QMP priamo do Internetu, sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60392
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60391
https://fakhrizulkifli.github.io/posts/2019/06/05/CVE-2019-12928/
https://fakhrizulkifli.github.io/posts/2019/06/06/CVE-2019-12929/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12928
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12929

« Späť na zoznam