SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
SICK MSC800 zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť SICK vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt MSC800, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.06.2019
CVE
CVE-2019-10979
CVE
Zasiahnuté systémy
SICK MSC800 verzie staršie ako 4.0
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Taktiež odporúčame blokovať porty TCP/2111 a TCP/2112.
Zdroje
https://www.sick.com/medias/SCA-2019-0001.pdf
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-178-04

« Späť na zoznam