SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190628-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
bzip2 kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja na kompresiu súborov bzip2 vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.06.2019
CVE
CVE-2019-12900
CVE
Zasiahnuté systémy
bzip2 verzie staršie ako 1.0.6
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/06/msg00021.html
https://gitlab.com/federicomenaquintero/bzip2/commit/74de1e2e6ffc9d51ef9824db71a8ffee5962cdbc
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12900

« Späť na zoznam