SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190702-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHOENIX CONTACT ILC1x0, ILC1x1, AXC1050 a AXC3050 zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o bezpečnostnej zraniteľnosti v sieťových zariadeniach PHOENIX CONTACT ILC1x0, ILC1x1, AXC1050 a AXC3050.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.06.2019
CVE
CVE-2019-9201
CVE
Zasiahnuté systémy
PHOENIX CONTACT ILC1x0 všetky verzie
PHOENIX CONTACT ILC1X1 všetky verzie
PHOENIX CONTACT AXC1050 verzia 2700988
PHOENIX CONTACT AXC3050 verzia 2700989
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://cert.vde.com/en-us/advisories/vde-2019-015

« Späť na zoznam