SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190716-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Viacero zraniteľností Juniper produktov
Popis
Spoločnosť Juniper vydala bezpečnostne aktualizácie na svoje produkty Steel Belted Radius Carrier Edition Netscape Portable Runtime, Network Security Services, Bouncy Castle, Junos OS, EX4300, SRX Series, Secure Analytics (JSA) a Junos Space, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.07.2019
CVE
CVE-2009-2408, CVE-2009-2409, CVE-2009-3555, CVE-2013-0169, CVE-2013-1624, CVE-2013-1741, CVE-2013-5607, CVE-2014-1545, CVE-2015-6564, CVE-2015-7940, CVE-2015-8325, CVE-2016-10, CVE-2016-1000338, CVE-2016-1000340, CVE-2016-1000341, CVE-2016-1000342, CVE-2016-1000344, CVE-2016-1000345, CVE-2016-1000346, CVE-2016-1000352, CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011, CVE-2016-10012, CVE-2016-1938, CVE-2016-1951, CVE-2016-2427, CVE-2016-6210, CVE-2016-6515, CVE-2016-8615, CVE-2016-8616, CVE-2016-8617, CVE-2016-8618, CVE-2016-8619, CVE-2016-8620, CVE-2016-8621, CVE-2016-8622, CVE-2016-8623, CVE-2016-8624, CVE-2016-8625, CVE-2018-0732, CVE-2018-0739, CVE-2018-1000180, CVE-2018-1000613, CVE-2018-1060, CVE-2018-1061, CVE-2018-10902, CVE-2018-11237, CVE-2018-12327, CVE-2018-15504, CVE-2018-15505, CVE-2018-1729, CVE-2018-5382, CVE-2018-538200341, CVE-2019-0046, CVE-2019-0048, CVE-2019-0049, CVE-2019-0052, CVE-2019-0053, CVE-2019-1559, CVE-2019-5739, CVE-2019-6133
CVE
Zasiahnuté systémy
Juniper Steel Belted Radius Carrier Edition Netscape Portable Runtime
Juniper Steel Belted Radius Carrier Edition Network Security Services
Juniper Steel Belted Radius Carrier Edition Bouncy Castle
Juniper Junos OS
Juniper Enterprise Switch EX4300
Juniper Firewall SRX Series
Juniper Secure Analytics (JSA)
Juniper Junos Space
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10938&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10939&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10940&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10942&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10943&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10946&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10947&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10948&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10949&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10950&cat=SIRT_1&actp=LIST
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10951&cat=SIRT_1&actp=LIST

« Späť na zoznam