SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190718-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Cisco produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Cisco Vision Dynamic Signage Director je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov v REST API rozhraní a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.07.2019
CVE
CVE-2019-1917, CVE-2019-1919, CVE-2019-1920, CVE-2019-1923, CVE-2019-1940, CVE-2019-1941, CVE-2019-1942, CVE-2019-1943
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco Vision Dynamic Signage Director
Cisco FindIT Network Manager
Cisco FindIT Network Probe Release 1.1.4
Cisco IOS Access Points
Cisco IND Software verzie staršie ako 1.7.
Cisco Small Business SPA500 Series IP Phones verzie staršie ako 7.6.2SR5
Cisco 200 Series Smart Switches
Cisco 300 Series Managed Switches
Cisco 500 Series Stackable Managed Switches
Cisco ISE verzie staršie ako 2.4.0 Patch 9 a 2.6.0.
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-cvdsd-wmauth
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-cfnm-statcred
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-aironet-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-wsma-info
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-spa500-command
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-sbss-redirect
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-ise-xss
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190717-ise-sql-inject

« Späť na zoznam