SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190807-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
DENX Das U-Boot zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť DENX Software vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Das U-Boot, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri parsovaní tabuľky partícií a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služieb.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.07.2019
CVE
CVE-2019-13103, CVE-2019-13104, CVE-2019-13105, CVE-2019-13106
CVE
Zasiahnuté systémy
Das U-Boot verzie staršie ako 2019.07-rc4
Následky
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60523
https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2019-July/375512.html
https://gist.github.com/deephooloovoo/d91b81a1674b4750e662dfae93804d75

« Späť na zoznam