SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190814-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 95 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 29 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie zraniteľnosti sa nachádzajú v produktoch Edge, Internet Explorer, Windows, Outlook a Office a vzdialený neautentifikovaný útočník by ich mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.08.2019
CVE
CVE-2019-0714, CVE-2019-0715, CVE-2019-0716, CVE-2019-0717, CVE-2019-0718, CVE-2019-0720, CVE-2019-0723, CVE-2019-0736, CVE-2019-0965, CVE-2019-1030, CVE-2019-1057, CVE-2019-1078, CVE-2019-1125, CVE-2019-1131, CVE-2019-1133, CVE-2019-1139, CVE-2019-1140, CVE-2019-1141, CVE-2019-1143, CVE-2019-1144, CVE-2019-1145, CVE-2019-1146, CVE-2019-1147, CVE-2019-1148, CVE-2019-1149, CVE-2019-1150, CVE-2019-1151, CVE-2019-1152, CVE-2019-1153, CVE-2019-1154, CVE-2019-1155, CVE-2019-1156, CVE-2019-1157, CVE-2019-1158, CVE-2019-1159, CVE-2019-1161, CVE-2019-1162, CVE-2019-1163, CVE-2019-1164, CVE-2019-1167, CVE-2019-1168, CVE-2019-1169, CVE-2019-1170, CVE-2019-1171, CVE-2019-1172, CVE-2019-1173, CVE-2019-1174, CVE-2019-1175, CVE-2019-1176, CVE-2019-1177, CVE-2019-1178, CVE-2019-1179, CVE-2019-1180, CVE-2019-1181, CVE-2019-1182, CVE-2019-1183, CVE-2019-1184, CVE-2019-1185, CVE-2019-1186, CVE-2019-1187, CVE-2019-1188, CVE-2019-1190, CVE-2019-1192, CVE-2019-1193, CVE-2019-1194, CVE-2019-1195, CVE-2019-1196, CVE-2019-1197, CVE-2019-1198, CVE-2019-1199, CVE-2019-1200, CVE-2019-1201, CVE-2019-1202, CVE-2019-1203, CVE-2019-1204, CVE-2019-1205, CVE-2019-1206, CVE-2019-1211, CVE-2019-1212, CVE-2019-1213, CVE-2019-1218, CVE-2019-1222, CVE-2019-1223, CVE-2019-1224, CVE-2019-1225, CVE-2019-1226, CVE-2019-1227, CVE-2019-1228, CVE-2019-1229, CVE-2019-9506, CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513, CVE-2019-9514, CVE-2019-9518
CVE
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows
Internet Explorer
Microsoft Edge
ChakraCore
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Visual Studio
Online Services
Active Directory
Microsoft Dynamics
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/312890cc-3673-e911-a991-000d3a33a34d
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-august-13-2019_2019-084/
https://www.securityweek.com/microsoft-patches-over-90-vulnerabilities-august-2019-updates

« Späť na zoznam