SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190827-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Webmin kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári systému Webmin vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť v skripte password_change.cgi spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených POST požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.08.2019
CVE
CVE-2019-15107
CVE
Zasiahnuté systémy
Webmin verzie 1.882 až 1.921 vrátane
Usermin verzie staršie ako 1.780
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k administrátorskému rozhraniu zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL). Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč. V prípade, ak nechcete aktualizovať Webmin verzie 1.900 až 1.920, odporúčame odstrániť riadok passwd_mode= zo súboru /etc/webmin/miniserv.conf a následne reštartovať systém príkazom /etc/webmin/restart
Zdroje
https://thehackernews.com/2019/08/webmin-vulnerability-hacking.html
https://www.pentest.com.tr/exploits/DEFCON-Webmin-1920-Unauthenticated-RemoteCommand-Execution.html
https://www.tenable.com/blog/cve-2019-15107-exploit-modules-available-for-remotecode-execution-vulnerability-in-webmin
https://www.zdnet.com/article/hackers-mount-attacks-on-webmin-servers-pulse-secureand-fortinet-vpns/
http://www.webmin.com/security.html
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60646

« Späť na zoznam