SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190903-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Cisco produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na väčšie množstvo svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte IOS XE je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov vo virtuálnom kontajneri pre REST API a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.08.2019
CVE
CVE-2019-12643, CVE-2019-1962, CVE-2019-1963, CVE-2019-1964, CVE-2019-1965, CVE-2019-1966, CVE-2019-1967, CVE-2019-1968, CVE-2019-1969, CVE-2019-1977
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco REST API virtual service container verzie staršie ako iosxe-remote-mgmt.16.09.03.ova
Cisco 4000 Series Integrated Services Routers
Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers
Cisco Cloud Services Router 1000V Series
Cisco Integrated Services Virtual Router
Cisco MDS 9000 Series Multilayer Switches
Cisco Nexus 3000, 3500, 3600, 5500, 5600, 6000, 7000, 7700, 9000 a 9500
Cisco UCS 6200, 6300, 6400 Series Fabric Interconnects
Cisco Firepower 4100 a 9300
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-iosxe-rest-auth-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-ucs-privescalation
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-memleak-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-fsip-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-fxnxos-snmp-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-snmp-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-ntp-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nxos-api-dos
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190828-nexus-aci-dos

« Späť na zoznam