SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190903-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Palo Alto PAN-OS kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov v administrátorskom rozhraní a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených správ vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.08.2019
CVE
CVE-2019-1580, CVE-2019-1581, CVE-2019-1582
CVE
Zasiahnuté systémy
PAN-OS verzie staršie ako 7.1.24-h1; 8.0.19-h1; 8.1.9-h4 a 9.0.3-h3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/161
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/160
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/159
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-1582
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-1581
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-1580

« Späť na zoznam