SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190904-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHP viacero zraniteľností
Popis
Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.08.2019
CVE
CVE-2019-13224
CVE
Zasiahnuté systémy
PHP verzie staršie ako 7.3.9
PHP verzie staršie ako 7.2.22
PHP verzie staršie ako 7.1.32
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-php-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-087/
https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_3
https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_2
https://www.php.net/ChangeLog-7.php#PHP_7_1
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13224

« Späť na zoznam