SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190910-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Danfoss AK-EM 800 kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Danfoss vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt AK-EM 800, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnenú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.09.2019
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
Danfoss AK-EM 800 verzie staršie ako 2.33
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.riskbasedsecurity.com/research/RBS-2019-013.pdf
https://www.helpnetsecurity.com/2019/09/05/danfoss-scada-vulnerabilities/

« Späť na zoznam