SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190911-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 85 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 17 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie kritické zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dve zo zraniteľností sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.09.2019
CVE
CVE-2019-1142, CVE-2019-1209, CVE-2019-1216, CVE-2019-1219, CVE-2019-1231, CVE-2019-1240, CVE-2019-1241, CVE-2019-1242, CVE-2019-1243, CVE-2019-1244, CVE-2019-1245, CVE-2019-1246, CVE-2019-1247, CVE-2019-1248, CVE-2019-1249, CVE-2019-1250, CVE-2019-1251, CVE-2019-1252, CVE-2019-1254, CVE-2019-1257, CVE-2019-1259, CVE-2019-1260, CVE-2019-1261, CVE-2019-1262, CVE-2019-1263, CVE-2019-1264, CVE-2019-1265, CVE-2019-1274, CVE-2019-1282, CVE-2019-1283, CVE-2019-1286, CVE-2019-1293, CVE-2019-1295, CVE-2019-1296, CVE-2019-1297, CVE-2019-1299
CVE
Zasiahnuté systémy
Access 2010,2013,2016
ASP.NET Core 2.1,2.2,3.0
ChakraCore
Edge
Excel 2010, 2013, 2013 RT, 2016
Exchange Server 2016, 2019
Internet Explorer 10, 11, 9
Lync Server 2013
.NET Core 2.1, 2.2
.NET Framework 3.5, 3.5, 4.7.2, 3.5, 4.8, 4.5.2, 4.6.2, 4.6.2, /4.7/4.7.1/4.7.2,4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2, 4.7.1/4.7.2,4.7.2, 4.7/4.7.1/4.7.2, 4.8
Office 2010,2013,2013 RT,2016,2019
Office 2016 for Mac
Office 2019 for Mac
Office 365 ProPlus
Project 2010, 2013, 2016
Rome SDK 1.4.1
SharePoint Enterprise Server 2013, 2016
SharePoint Foundation 2010, 2013
SharePoint Server 2019
Visual Studio 2015 Update 3, 2017, 2017 version 15.9, 2019 version 16.0, 2019 version 16.2
Windows 10, 10 version 1709, 7, 8.1, RT 8.1
Windows Server (Core Installation) 2012 R2, 2012, 2016, 2019
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Windows Server, version 1803 (Server Core Installation)
Windows Server, version 1903 (Server Core Installation)
Yammer Android
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://redmondmag.com/articles/2019/09/10/microsoft-september-security-releases.aspx
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-september-10-2019_2019-092/
https://www.darkreading.com/risk/two-zero-days-fixed-in-microsoft-patch-rollout/d/d-id/1335776

« Späť na zoznam