SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190911-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Advantech WebAccess SCADA kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess/SCADA, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii GetUserPasswd je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému
útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.09.2019
CVE
CVE-2019-3975
CVE
Zasiahnuté systémy
Advantech WebAccess SCADA verzie staršie ako 8.4.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.tenable.com/security/research/tra-2019-41

« Späť na zoznam