SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190917-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť 3S-Smart Software Solutions GmbH vydala bezpečnostnú aktualizáciu na portfólio svojich produktov CODESYS V3, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v komponente CmpWebServer je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených http a https požiadaviek spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.09.2019
CVE
CVE-2019-13532, CVE-2019-13538, CVE-2019-13542, CVE-2019-13548, CVE-2019-9008, CVE-2019-9009
CVE
Zasiahnuté systémy
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS V3 runtime systems verzie staršie ako 3.5.15.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-01
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-03
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-04
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-255-05
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/167033

« Späť na zoznam