SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190917-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Bosch Access Professional Edition zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Bosch vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Access Professional Edition, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.09.2019
CVE
CVE-2019-11898, CVE-2019-11899
CVE
Zasiahnuté systémy
Bosch Access Professional Edition verzie staršie ako 3.8
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a  aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-SA-710832.html
https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-SA-844044.html

« Späť na zoznam