SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191028-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
PHP viacero zraniteľností
Popis
Vývojári skriptovacieho jazyka PHP vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Jedna zo zraniteľností je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.10.2019
CVE
CVE-2019-11043
CVE
Zasiahnuté systémy
PHP verzie staršie ako 7.3.11
PHP verzie staršie ako 7.2.24
PHP verzie staršie ako 7.1.33
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.php.net/index.php#id2019-10-24-3
https://www.php.net/index.php#id2019-10-24-2
https://www.php.net/index.php#id2019-10-24-1
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-php-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-116/
https://www.zdnet.com/article/nasty-php7-remote-code-execution-bug-exploited-in-the-wild/
https://thehackernews.com/2019/10/nginx-php-fpm-hacking.html

« Späť na zoznam