SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191028-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Rittal Chiller zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v klimatizačných jednotkách Rittal Chiller SK 3232.
Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonávať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.10.2019
CVE
CVE-2019-13549, CVE-2019-13553
CVE
Zasiahnuté systémy
Rittal Chiller SK 3232-Series Carel pCOWeb firmware A1.5.3 – B1.2.4
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Bezpečnostná aktualizácia riešiaca uvedenú zraniteľnosť doposiaľ nebola vydaná.
Odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.applied-risk.com/resources/ar-2019-015
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-297-01

« Späť na zoznam