SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191030-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Zraniteľnosti Apple produktov
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.10.2019
CVE
CVE-2017-7152, CVE-2018-12152, CVE-2018-12153, CVE-2018-12154, CVE-2019-8509, CVE-2019-8706, CVE-2019-8708, CVE-2019-8715, CVE-2019-8716, CVE-2019-8736, CVE-2019-8737, CVE-2019-8743, CVE-2019-8744, CVE-2019-8747, CVE-2019-8749, CVE-2019-8750, CVE-2019-8756, CVE-2019-8759, CVE-2019-8761, CVE-2019-8764, CVE-2019-8765, CVE-2019-8766, CVE-2019-8767, CVE-2019-8775, CVE-2019-8782, CVE-2019-8783, CVE-2019-8784, CVE-2019-8785, CVE-2019-8786, CVE-2019-8787, CVE-2019-8788, CVE-2019-8789, CVE-2019-8793, CVE-2019-8794, CVE-2019-8795, CVE-2019-8797, CVE-2019-8798, CVE-2019-8801, CVE-2019-8802, CVE-2019-8803, CVE-2019-8804, CVE-2019-8805, CVE-2019-8807, CVE-2019-8808, CVE-2019-8811, CVE-2019-8812, CVE-2019-8813, CVE-2019-8814, CVE-2019-8815, CVE-2019-8816, CVE-2019-8817, CVE-2019-8819, CVE-2019-8820, CVE-2019-8821, CVE-2019-8822, CVE-2019-8823
CVE
Zasiahnuté systémy
Safari verzie staršie ako 13.0.3
iOS verzie staršie ako 13.2
iPadOS verzie staršie ako 13.2
tvOS verzie staršie ako 13.02
watchOS verzie staršie ako 6.1
macOS Catalina verzie staršie ako 10.15.1, Security Update 2019-001, Security Update 2019-006
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov, nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky a neinštalovali neoverené aplikácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.apple.com/en-us/HT210721
https://support.apple.com/en-us/HT210722
https://support.apple.com/en-us/HT210723
https://support.apple.com/en-us/HT210724
https://support.apple.com/en-us/HT210725
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-apple-products-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-117/

« Späť na zoznam