SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191111-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Omron CX-Supervisor zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Omron vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt CX-Supervisor, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti v komponente Teamviewer umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
06.11.2019
CVE
CVE-2010-3128, CVE-2018-14333, CVE-2018-16550, CVE-2019-11769
CVE
Zasiahnuté systémy
Omron CX-Supervisor verzie staršie ako 3.51 (9)
Následky
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-309-01

« Späť na zoznam