SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191111-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Advantech WISE-PaaS/RMM kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Advantech informovala o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte WISE-PaaS/RMM.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
31.10.2019
CVE
CVE-2019-13547, CVE-2019-13551, CVE-2019-18227, CVE-2019-18229
CVE
Zasiahnuté systémy
Advantech WISE-PaaS/RMM verzie 3.3.29 a staršie
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Nakoľko technická podpora pre produkt WISE-PaaS/RMM bola ukončená, administrátorom odporúčame jeho nahradenie nástupnickými produktami EdgeSense a DeviceOn.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-304-01
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-960/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-958/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-947/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-19-938/

« Späť na zoznam