SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191111-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Medtronic Valleylab FT10 a FX8 zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Medtronic vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty Valleylab FT10 a FX8, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v komponente rssh umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.11.2019
CVE
CVE-2019-13539, CVE-2019-13543, CVE-2019-3463, CVE-2019-3464
CVE
Zasiahnuté systémy
Medtronic Valleylab Exchange Client verzie 3.4 a staršie
Medtronic Valleylab FT10 Energy Platform (VLFT10GEN) verzie 4.0.0 a staršie
Medtronic Valleylab FX8 Energy Platform (VLFX8GEN) verzie 1.1.0 a staršie
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsma-19-311-02
https://global.medtronic.com/xg-en/product-security/security-bulletins/valleylab-generator-vulnerabilities.html

« Späť na zoznam