SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191113-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Intel produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Intel vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.11.2019
CVE
CVE-2018-12207, CVE-2019-0117, CVE-2019-0123, CVE-2019-0124, CVE-2019-0131, CVE-2019-0139, CVE-2019-0140, CVE-2019-0141, CVE-2019-0142, CVE-2019-0143, CVE-2019-0144, CVE-2019-0145, CVE-2019-0146, CVE-2019-0147, CVE-2019-0148, CVE-2019-0149, CVE-2019-0150, CVE-2019-0151, CVE-2019-0152, CVE-2019-0154, CVE-2019-0155, CVE-2019-0165, CVE-2019-0166, CVE-2019-0168, CVE-2019-0169, CVE-2019-0184, CVE-2019-0185, CVE-2019-11086, CVE-2019-11087, CVE-2019-11088, CVE-2019-11089, CVE-2019-11090, CVE-2019-11097, CVE-2019-11100, CVE-2019-11101, CVE-2019-11102, CVE-2019-11103, CVE-2019-11104, CVE-2019-11105, CVE-2019-11106, CVE-2019-11107, CVE-2019-11108, CVE-2019-11109, CVE-2019-11110, CVE-2019-11111, CVE-2019-11112, CVE-2019-11113, CVE-2019-11131, CVE-2019-11132, CVE-2019-11135, CVE-2019-11136, CVE-2019-11137, CVE-2019-11139, CVE-2019-11147, CVE-2019-11151, CVE-2019-11152, CVE-2019-11153, CVE-2019-11154, CVE-2019-11155, CVE-2019-11156, CVE-2019-11168, CVE-2019-11170, CVE-2019-11171, CVE-2019-11172, CVE-2019-11173, CVE-2019-11174, CVE-2019-11175, CVE-2019-11177, CVE-2019-11178, CVE-2019-11179, CVE-2019-11180, CVE-2019-11181, CVE-2019-11182, CVE-2019-14565, CVE-2019-14566, CVE-2019-14574, CVE-2019-14590, CVE-2019-14591, CVE-2019-14602
CVE
Zasiahnuté systémy
Intel® BMC firmware
Intel® Graphics Driver
Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver pre Windows® 8 pre Intel® NUC
Intel® SGX SDK
Intel® PROSet/Wireless WiFi Software
Intel® WIFI Drivers
Intel® UEFI
Intel® Ethernet 700 Series Controllers
Intel® procesory
Intel® Converged Security and Manageability Engine (CSME)
Intel® Server Platform Services (SPS)
Intel® Trusted Execution Engine (TXE)
Intel® Active Management Technology (AMT)
Intel® Platform Trust Technology (PTT)
Intel® Dynamic Application Loader (DAL)
Intel® System Management Mode (SMM)
Intel® Trusted Execution Technology (TXT)
Následky
Eskalácia privilégií
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Výrobca ukončil technickú podporu pre ovládač Nuvoton Consumer Infrared a neodporúča jeho používanie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00313.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00309.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00293.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00288.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00287.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00280.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00271.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00270.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00270.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00270.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00260.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00255.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00254.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00242.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00241.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00240.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00220.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00219.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00210.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00164.html
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2019/11/12/intel-releases-security-updates

« Späť na zoznam