SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191119-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zyxel GS1900 switch kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Zyxel vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj prepínač GS1900, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a v existencii zabudovaných používateľských účtov s predvoleným heslom a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.11.2019
CVE
CVE-2019-15799, CVE-2019-15800, CVE-2019-15801, CVE-2019-15802, CVE-2019-15803, CVE-2019-15804
CVE
Zasiahnuté systémy
Zyxel GS1900 firmware verzie staršie ako 2.50
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.zyxel.com/support/gs1900-switch-vulnerabilities.shtml
https://jasper.la/exploring-zyxel-gs1900-firmware-with-ghidra.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171606
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171605
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171603
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171602
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171601
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/171604

« Späť na zoznam