SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191122-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS V3 zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť 3S-Smart Software Solutions GmbH vydala bezpečnostnú aktualizáciu na portfólio svojich produktov CODESYS V3, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v knižnici CmpWebServerHandlerV3.dll je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.11.2019
CVE
CVE-2019-18858
CVE
Zasiahnuté systémy
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS V3 verzie staršie ako 3.5.15.20
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od Internetu.
Zdroje
https://customers.codesys.com/fileadmin/data/customers/security/2019/Advisory2019-10_CDS-68341.pdf
https://www.tenable.com/security/research/tra-2019-48

« Späť na zoznam