SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191126-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Solr zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritickej zraniteľnosti v produkte Apache Solr.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov v solr.in.sh a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.11.2019
CVE
CVE-2019-12409
CVE
Zasiahnuté systémy
Apache Solr for Linux
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Bezpečnostná aktualizácia riešiaca uvedenú zraniteľnosť doposiaľ nebola vydaná. Administrátorom odporúčame vypnúť funkcie ENABLE_REMOTE_JMX_OPTS a params.resource.loader.enabled, aplikovať autentifikačné mechanizmy a prevádzkovať daný systém úplne oddelený od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12409
https://lists.apache.org/thread.html/6640c7e370fce2b74e466a605a46244ccc40666ad9e3064a4e04a85d@%3Csolr-user.lucene.apache.org%3E
https://www.zdnet.com/article/exploit-code-published-for-dangerous-apache-solr-remote-code-execution-flaw/
https://lucene.apache.org/solr/news.html
https://www.tenable.com/blog/apache-solr-vulnerable-to-remote-code-execution-zero-day-vulnerability

« Späť na zoznam