SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191127-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
7.5
Identifikátor
HPE SAS Solid State Drives zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť HPE vydala bezpečnostnú aktualizáciu firmvéru pre svoje SSD disky, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bližšie nešpecifikovaná bezpečnostná zraniteľnosť vo firmvéri spôsobuje, že po 32768 hodinách prevádzky (3 roky, 270 dní a 8 hodín) SSD diskov tieto vykážu chybu a dôjde ku zneprístupneniu služby a strate údajov uložených na diskoch.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.11.2019
CVE
CVE
Zasiahnuté systémy
HPE SAS SSD pevné disky s firmvérom starším ako HPD8
(model č. VO0480JFDGT, VO0960JFDGU, VO1920JFDGV, VO3840JFDHA, MO0400JFFCF, MO0800JFFCH, MO1600JFFCK, MO3200JFFCL, VO000480JWDAR, VO000960JWDAT, VO001920JWDAU, VO003840JWDAV, VO007680JWCNK, VO015300JWCNL, VK000960JWSSQ, VK001920JWSSR, VK003840JWSST, VK003840JWSST, VK007680JWSSU, VO015300JWSSV)
Následky
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zdroje
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-a00092491en_us
https://blocksandfiles.com/2019/11/25/hpe-issues-firmware-fix-to-to-stop-ssd-failure/

« Späť na zoznam