SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191204-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
F5 BIG-IP a F5 SSL Orchestrator viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť F5 vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty BIG-IP a F5 SSL Orchestrator, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v špecifických BIG-IP hotfixoch je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri Active Directory a LDAP autentifikácii a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi obísť autentifikačné mechanizmy a získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.11.2019
CVE
CVE-2019-6666, CVE-2019-6667, CVE-2019-6668, CVE-2019-6669, CVE-2019-6670, CVE-2019-6671, CVE-2019-6672, CVE-2019-6673, CVE-2019-6674, CVE-2019-6675
CVE
Zasiahnuté systémy
BIG-IP (LTM, AAM, AFM, Analytics, APM, ASM, DNS, FPS, GTM, Link Controller, PEM) 14.x Hotfixy, 15.0.1.0.33.11-ENG Hotfix a 15.0.1.0.48.11-ENG Hotfix
F5 SSL Orchestrator cerzie staršie ako 15.0.1.1 a 14.1.2.1
BIG-IP (LTM, AAM, AFM, Analytics, APM, ASM, DNS, Edge Gateway, FPS, GTM, Link Controller, PEM, WebAccelerator) verzie staršie ako 15.0.1.1, 14.1.0.6, 14.0.0.5, 13.1.3, 12.1.5, 11.6.5.1
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL) a nastaviť LDAP autentifikáciu podľa pokynov dostupných na https://support.f5.com/csp/article/K55655944.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-6675
https://support.f5.com/csp/article/K55655944
https://support.f5.com/csp/article/K05765031
https://support.f5.com/csp/article/K39225055
https://support.f5.com/csp/article/K92411323
https://support.f5.com/csp/article/K14703097
https://support.f5.com/csp/article/K82781208
https://support.f5.com/csp/article/K81557381
https://support.f5.com/csp/article/K21135478
https://support.f5.com/csp/article/K49827114
https://support.f5.com/csp/article/K11447758

« Späť na zoznam