SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191204-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Google Android viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti v Media frameworku a Qualcomm komponentoch by mohol vzdialený, neautentifikovaný útočník zneužiť na vykonanie škodlivého kódu v kontexte privilegovaného procesu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.12.2019
CVE
CVE-2018-11980, CVE-2018-20961, CVE-2019-10480, CVE-2019-10481, CVE-2019-10482, CVE-2019-10487, CVE-2019-10500, CVE-2019-10513, CVE-2019-10516, CVE-2019-10517, CVE-2019-10525, CVE-2019-10536, CVE-2019-10537, CVE-2019-10557, CVE-2019-10595, CVE-2019-10598, CVE-2019-10600, CVE-2019-10601, CVE-2019-10605, CVE-2019-10607, CVE-2019-15220, CVE-2019-15239, CVE-2019-2217, CVE-2019-2218, CVE-2019-2219, CVE-2019-2220, CVE-2019-2221, CVE-2019-2222, CVE-2019-2223, CVE-2019-2224, CVE-2019-2225, CVE-2019-2226, CVE-2019-2227, CVE-2019-2228, CVE-2019-2229, CVE-2019-2230, CVE-2019-2231, CVE-2019-2232, CVE-2019-2242, CVE-2019-2274, CVE-2019-2304, CVE-2019-9464
CVE
Zasiahnuté systémy
Operačný systém Android so Security Patch Levels staršími ako 2019-12-05
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov, nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky a neinštalovali neoverené aplikácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://source.android.com/security/bulletin/2019-12-01
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-android-os-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2019-125/

« Späť na zoznam