SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191209-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Weidmueller Industrial Ethernet switches zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Weidmueller vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich Industrial Ethernet prepínačov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umoýňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a následne prevziať kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.12.2019
CVE
CVE-2019-16670, CVE-2019-16671, CVE-2019-16672, CVE-2019-16673, CVE-2019-16674
CVE
Zasiahnuté systémy
Weidmueller Industrial Ethernet switches série IE-SW-VL05M, IE-SW-VL08MT, IE-SW-PL08M, IE-SW-PL10M, IE-SW-PL16M, IE-SW-PL18M, IE-SW-PL09M verzie staršie ako V3.6.6 Build 16102415, V3.5.2 Build 16102415, V3.3.8 Build 16102416, V3.3.16 Build 16102416, V3.4.2 Build 16102416, V3.4.4 Build 16102416, V3.3.4 Build 16102416
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://cert.vde.com/en-us/advisories/vde-2019-018
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-339-02

« Späť na zoznam