SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191209-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
EmbedThis’ GoAhead Web Server viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť EmbedThis’ vydala aktualizáciu na svoj produkt GoAhead Web Server, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených GET a POST požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.12.2019
CVE
CVE-2019-5096, CVE-2019-5097
CVE
Zasiahnuté systémy
EmbedThis’ GoAhead Web Server verzie staršie ako 5.1.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://blog.talosintelligence.com/2019/12/vulnerability-spotlight-EmbedThis-GoAhead.html
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2019-0888
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2019-0889
https://thehackernews.com/2019/12/goahead-web-server-hacking.html

« Späť na zoznam