SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20191210-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
IBM Cloud Pak System zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť IBM vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Cloud Pak System, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.12.2019
CVE
CVE-2018-5407, CVE-2019-4130, CVE-2019-4226, CVE-2019-4465, CVE-2019-4467, CVE-2019-4468
CVE
Zasiahnuté systémy
IBM Cloud Pak System verzie staršie ako 2.3.1.0
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ibm.com/support/pages/node/1118487
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/158280

« Späť na zoznam