SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200107-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco Data Center Network Manager kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt Data Center Network Manager, ktoré opravujú kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti v REST API a SOAP API spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.01.2020
CVE
CVE-2019-15975, CVE-2019-15976, CVE-2019-15977, CVE-2019-15978, CVE-2019-15979, CVE-2019-15980, CVE-2019-15981, CVE-2019-15982, CVE-2019-15983, CVE-2019-15984, CVE-2019-15985, CVE-2019-15999
CVE
Zasiahnuté systémy
Cisco Data Center Network Manager verzie staršie ako 11.3(1)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-auth-bypass
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-sql-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-path-trav
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-comm-inject
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-xml-ext-entity
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200102-dcnm-unauth-access
https://www.tenable.com/blog/cve-2019-15975-cve-2019-15976-cve-2019-15977-critical-authentication-bypass-vulnerabilities-in

« Späť na zoznam