SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200109-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Mozilla Firefox viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Firefox a Firefox ESR, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente IonMonkey JIT umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.01.2020
CVE
CVE-2019-17015, CVE-2019-17016, CVE-2019-17017, CVE-2019-17018, CVE-2019-17019, CVE-2019-17020, CVE-2019-17021, CVE-2019-17022, CVE-2019-17023, CVE-2019-17024, CVE-2019-17025, CVE-2019-17026
CVE
Zasiahnuté systémy
Firefox verzie staršie ako 72.0.1
Firefox ESR verzie staršie ako 68.4.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-03/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-02/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-01/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mozilla-firefox-7201-patches-actively-exploited-zero-day/
https://www.cisecurity.org/advisory/vulnerability-in-mozilla-firefox-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-004/
https://threatpost.com/mozilla-releases-firefox-72/151636/

« Späť na zoznam