SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200110-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti routrov viacerých výrobcov
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických zraniteľnostiach v routroch viacerých výrobcov založených na Broadcom chipsete.
Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených JavaScript súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Na uvedené zraniteľnosti existuje voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.01.2020
CVE
CVE-2019-19494, CVE-2019-19495
CVE
Zasiahnuté systémy
Sagemcom F@st 3890 verzia firmvéru 50.10.19. a 05.76.6.3a
Sagemcom F@st 3686 verzia firmvéru SIP_3.428.0 a 4.83.0
COMPAL 7284E verzia firmvéru 5.510.5.11
COMPAL 7486E verzia firmvéru 5.510.5.11
Technicolor TC7230 verzia firmvéru STEB 01.25
Netgear C6250EMR verzia firmvéru V2.01.05
Netgear CG3700EMR verzia firmvéru V2.01.03 a V2.01.05
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cablehaunt.com/
https://github.com/Lyrebirds/Cable-Haunt-Report/releases/download/2.4/report.pdf

« Späť na zoznam