SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200115-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Siemens produkty kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte SINEMA Server je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.01.2020
CVE
CVE-2019-10934, CVE-2019-10940, CVE-2019-13933, CVE-2019-19278
CVE
Zasiahnuté systémy
SCALANCE X-200RNA
SCALANCE X-300 verzie staršie ako V4.1.3
TIA Portal V14
TIA Portal V15 verzie staršie ako V15.1 Upd 4
TIA Portal V16
SINEMA Server verzie staršie ako V14.0 SP2 Update 1
SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 Drives
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-443566.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-629512.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-880233.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssb-382508.txt
https://cert-portal.siemens.com/productcert/txt/ssa-242353.txt
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-03
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-04
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-05

« Späť na zoznam